Päivitetty 18.1.2022


Valtuuskunta, valiokunnat ja verkostot


Valtuuskunta

Ylintä päätösvaltaa MTK:sssa käyttää 79-jäseninen valtuuskunta. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella. Valtuuskunnassa on 55 MTK-liittojen valitsemaa edustajaa, 20 edustajaa metsänhoitoyhdistyksistä sekä neljä yhteisöjäsentä (Suomen Hippos, Pro Agria, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ja Suomen yhteismetsät). Asiantuntijajäseniä on kuusi. Puheenjohtajana toimii maanviljelijä Eerikki Viljanen Vihdistä.

Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa. MTK-Kaakkois-Suomella on valtuuskunnassa neljä edustajaa. Heistä yksi on aina liiton johtokunnan puheenjohtaja.


Edustajat MTK:n valtuuskunnassa

JÄSENET

Petri Hovi 
0400 759 625
petri.hovi68(at)gmail.com 

Helena Pesonen 
040 760 2735
helemapesonen(at)gmail.com

Ville Savelainen 
0400 754 514
ville.savelainen(at)pp.inet.fi

Matti Seitsonen
0500 753763
matti.seitsonen(at)mtk.fi

VARAJÄSENET

Maaret Berg-Tynkkynen
040 5461954
mbergtynkkynen(at)gmail.com

Esa Kiiski
050 331 8125
esa.kiiski(at)luukku.com

Aleksi Kivelä
040 755 0413
kivela.aleksi(at)gmail.com


Metsänhoitoyhdistysten edustajat MTK:n valtuuskunnassa 

Lari Koskiaho 
040 533 0650
koskiahon(at)gmail.com

Jouni Aalto
050 527 8670
jouni.aalto(at)pp3.inet.fi


Valiokunnat ja verkostot

Valiokunnat ja verkostot ovat omien tuotantoalojensa asiantuntijoita. Niiden tehtävänä valvoa tuottajien etuja, selvittää alaansa liittyviä kysymyksiä sekä antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä MTK:n johtokunnalle. Valiokunnat osallistuvat alaansa koskeviin neuvotteluihin, pitävät yhteyttä muihin alan toimijoihin ja yhteistyötahoihin sekä seuraavat tuotannon kehitystä ja kannattavuutta sekä alan markkinatilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

MTK:lla on yhteensä 9 valiokuntaa ja 13 verkostoa. Lisäksi liitoilla voi olla omia tai muiden liittojen kanssa yhteisiä valiokuntia.


Edustajat MTK:n valiokunnissa vuonna 2022

Jäsenpalveluvaliokunta
Kari Klaavu
0400 983 554
kari.klaavu(at)kymp.net

Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys
Pekka Vihtonen
040 7479 440, 0400 910 615
pekka.vihtonen(at)lkv.com


Edustajat liittojen yhteisvaliokunnissa vuonna 2022

(MTK-Häme, MTK-Kaakkois-Suomi, MTK-Uusimaa ja NSP)

Lihavaliokunta
Janne Kainulainen, Parikkala
Ville Savelainen, Iitti

Luomuvaliokunta
Mika Alaoutinen, Savitaipale
Rauno Pekkola, Ruotsinpyhtää

Maitovaliokunta
Riitta Torikka, Valkeala                                                                                             
Petri Hovi, Lappee

Osaaminen ja hyvinvointi
Helena Pesonen, Vuoksi
Riitta Torikka, Valkeala

Peltokasvit
Pekka Helkala, Lappee
Juha Muuronen, Kaakko

Ympäristö ja maankäyttö
Kari Klaavu, Kymi-Pyhtää                                                                                          
Aleksi Kivelä, Kaakko                                                                                               
Jouni Aalto, mhy/metsävaliokunnan edustaja

Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys                                                                             
Juuso Ahvonen, Joutseno                                                                                          
Rauno Pekkola, Ruotsinpyhtää                                                                                         
Pekka Vihtonen, Lappee (keskusliiton ko. valiokunnan jäsen)                                                              

Jäsenpalvelut                                                                                                            
Matti Seitsonen, Anjalankoski                                                                                         
Kari Klaavu, Kymi-Pyhtää                                                                                               
Roosa Kehrävuo (valiokunnan sihteeri)    


Muut edustukset


Kaakkois-Suomen metsävaliokunta
Matti Seitsonen, Anjalankoski
Rauno Pekkola, Ruotsinpyhtää                                                                                          
Anni Simola, Luumäki                                                                                              
Antti Särkkä, Suomenniemi 

Aiemman käytännön mukaisesti alueen metsänhoitoyhdistykset nimeävät neljä edustajaa.

Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen Maaseutujaosto
Tuula Dahlman                                                                                          
varajäsen Eeva Saarikorpi 

Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa on yhteinen maaseutujaosto jonka puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustajat.

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien yhteistyöryhmät (MYR)
Tuula Dahlman                                                                                          
Eeva Saarikorpi 

Maakunnan yhteistyöryhmä voi asettaa jaostoja tiettyjen asioiden valmistelua varten.

MTK-Kaakkois-Suomen viljakaupan tarkkailijat
Pekka Helkala, Lappee
Juha Muuronen, Kaakko

Maataloustuottajien liitot ovat nimenneet omia tarkkailijoitaan seuraamaan viljakauppaa. Tarkkailu perustuu MTK:n ja kaupan väliseen sopimukseen. Tarkkailijat voivat valvoa, että punnitus, näytteenotto, laatumääritys ja näytteiden säilytys hoidetaan asianmukaisesti. Jos viljelijä havaitsee vastaanottopisteen toiminnassa näihin asioihin liittyviä puutteita tai virheitä, hän voi ottaa yhteyttä alueensa tarkkailijaan.​​​