Päivitetty 11.8.2020


Valtuuskunta

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää 75-jäseninen valtuuskunta. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella.

Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa. MTK-Kaakkois-Suomi saa valtuuskuntaan neljä jäsentä. Heistä yksi on aina liiton johtokunnan puheenjohtaja.


Edustajat MTK:n valtuuskunnassa

JÄSENET

Petri Hovi
0400 759 625
petri.hovi68(at)gmail.com 

Helena Pesonen
040 760 2735
helemapesonen(at)gmail.com

Ville Savelainen
0400 754514
ville.savelainen(at)pp.inet.fi

Matti Seitsonen
0500 753763
matti.seitsonen(at)mtk.fi

VARAJÄSENET

Maaret Berg-Tynkkynen
040 5461954
mbergtynkkynen(at)gmail.com


Metsänhoitoyhdistysten edustajat MTK:n valtuuskunnassa 

Pekka Kärkäs 
050 352 4463
pekkakarkas(at)suomi24.fi

Jouni Aalto
050 527 8670
jouni.aalto(at)pp3.inet.fi


Valiokunnat ja verkostot

Valiokunnat ja verkostot ovat omien tuotantoalojensa asiantuntijoita. Niiden tehtävänä valvoa tuottajien etuja, selvittää alaansa liittyviä kysymyksiä sekä antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä MTK:n johtokunnalle. Valiokunnat osallistuvat alaansa koskeviin neuvotteluihin, pitävät yhteyttä muihin alan toimijoihin ja yhteistyötahoihin sekä seuraavat tuotannon kehitystä ja kannattavuutta sekä alan markkinatilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

MTK:lla on yhteensä 9 valiokuntaa ja 13 verkostoa.


Edustajat MTK:n valiokunnissa

Jäsenpalveluvaliokunta
Matti Seitsonen
0500 753763
matti.seitsonen(at)mtk.fi

Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys
Pekka Vihtonen
040 7479 440, 0400 910 615
pekka.vihtonen(at)lkv.com


Jäsenet liittojen yhteisvaliokunnissa

(MTK-Häme, MTK-Kaakkois-Suomi, MTK-Uusimaa ja NSP)

Lihavaliokunta
Janne Kainulainen, Parikkala
Ville Savelainen, Iitti

Luomuvaliokunta
Mika Alaoutinen, Savitaipale
Rauno Pekkola, Ruotsinpyhtää

Maitovaliokunta
Riitta Torikka, Valkeala                                                                                             
Aleksi Kivelä, Kaakko

Osaaminen ja hyvinvointi
Helena Pesonen, Vuoksi
Riitta Torikka, Valkeala

Verovaliokunta
Matti Ahvonen, Joutseno
Pekka Vihtonen, Lappeenranta

Peltokasvit
Pekka Helkala, Lappee
Juha Muuronen, Kaakko

Ympäristö ja maankäyttö
Kari Klaavu, Kymi-Pyhtää
Aleksi Kivelä, Kaakko

Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys                                                                             
Juuso Ahvonen, Joutseno                                                                                          
Jarmo Rautio, Vuoksi                                                                                               
Pekka Vihtonen, Lappee                                                                                           

Jäsenpalvelut                                                                                                            
Matti Seitsonen, Anjalankoski                                                                                         
Kari Klaavu, Kymi-Pyhtää                                                                                               
Roosa Heikura                                                                                 

 

Muut edustukset
 

Kaakkois-Suomen metsävaliokunta
Matti Seitsonen, Anjalankoski
Rauno Pekkola, Ruotsinpyhtää                                                                                          
Anni Simola, Luumäki                                                                                              
Antti Särkkä, Suomenniemi 


Maakuntien yhteistyöryhmät MYR
Maaseutujaosto

Tuula Dahlman (Etelä-Karjala)                                                                                          
Tuula Dahlman (Kymenlaakso)                                                                                              
varajäsen Eeva Saarikorpi

Maakunnan yhteistyöryhmä voi asettaa jaostoja tiettyjen asioiden valmistelua varten. Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa on yhteinen maaseutujaosto jonka puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustajat.

MTK-Kaakkois-Suomen viljakaupan tarkkailijat
Pekka Helkala, Lappee
Juha Muuronen, Kaakko

Maataloustuottajien liitot ovat nimenneet omia tarkkailijoitaan seuraamaan viljakauppaa. Tarkkailu perustuu MTK:n ja kaupan väliseen sopimukseen. Tarkkailijat voivat valvoa, että punnitus, näytteenotto, laatumääritys ja näytteiden säilytys hoidetaan asianmukaisesti. Jos viljelijä havaitsee vastaanottopisteen toiminnassa näihin asioihin liittyviä puutteita tai virheitä, hän voi ottaa yhteyttä alueensa tarkkailijaan.

​​​​​