Päivitetty 25.1.2023


Valtuuskunta, valiokunnat ja verkostot


Valtuuskunta

Ylintä päätösvaltaa MTK:sa käyttää 79-jäseninen valtuuskunta. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella. Valtuuskunnassa on 55 MTK-liittojen valitsemaa edustajaa, 20 edustajaa metsänhoitoyhdistyksistä sekä neljä yhteisöjäsentä (Suomen Hippos, Pro Agria, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ja Suomen yhteismetsät). Asiantuntijajäseniä on kuusi. Puheenjohtajana toimii maanviljelijä Eerikki Viljanen Vihdistä.

Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa. MTK-Kaakkois-Suomella on valtuuskunnassa neljä edustajaa. Heistä yksi on aina liiton johtokunnan puheenjohtaja.


Kaakkois-Suomen edustajat MTK:n valtuuskunnassa

JÄSENET

Petri Hovi (2022-2023, varalla Maaret Berg-Tynkkynen)
0400 759 625
petri.hovi68(at)gmail.com 

Susanna Suonio (2023-2024, varalla Janne Kainulainen)
040 5642638
susanna(at)suoniontila.fi

Ville Savelainen (2022-2023, varalla Aleksi Kivelä)
0400 754 514
ville.savelainen(at)pp.inet.fi

Matti Seitsonen (puheenjohtaja)
0500 753763
matti.seitsonen(at)mtk.fi

VARAJÄSENET

Maaret Berg-Tynkkynen
040 5461954
mbergtynkkynen(at)gmail.com

Janne Kainulainen 
050 309 4865
jannetimokainulainen(at)gmail.com

Aleksi Kivelä
040 755 0413
kivela.aleksi(at)gmail.com


Metsänhoitoyhdistysten edustajat MTK:n valtuuskunnassa 

Lari Koskiaho 
040 533 0650
koskiahon(at)gmail.com

Jouni Aalto
050 527 8670
jouni.aalto(at)pp3.inet.fi


Valiokunnat ja verkostot

Valiokunnat ja verkostot ovat omien tuotantoalojensa asiantuntijoita. Niiden tehtävänä valvoa tuottajien etuja, selvittää alaansa liittyviä kysymyksiä sekä antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä MTK:n johtokunnalle. Valiokunnat osallistuvat alaansa koskeviin neuvotteluihin, pitävät yhteyttä muihin alan toimijoihin ja yhteistyötahoihin sekä seuraavat tuotannon kehitystä ja kannattavuutta sekä alan markkinatilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

MTK:lla on yhteensä 9 valiokuntaa ja 13 verkostoa. Lisäksi liitoilla voi olla omia tai muiden liittojen kanssa yhteisiä valiokuntia.


Edustajat MTK:n valiokunnissa vuonna 2023

Jäsenpalveluvaliokunta
Kari Klaavu
0400 983 554
kari.klaavu(at)kymp.net

Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys
Pekka Vihtonen
040 7479 440, 0400 910 615
pekka.vihtonen(at)lkv.com


Edustajat liittojen yhteisvaliokunnissa vuonna 2023

(MTK-Häme, MTK-Kaakkois-Suomi, MTK-Uusimaa ja NSP)

Lihavaliokunta
Matti Seitonen
Ville Savelainen

Luomuvaliokunta
Rauno Pekkola
Matti Seitsonen

Maitovaliokunta
Riitta Torikka                                                                                            
Petri Hovi

Osaaminen ja hyvinvointi
Riitta Torikka
Aleksi Kivelä

Peltokasvit
Pekka Helkala
Juha Muuronen

Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys                                                                             
Juuso Ahvonen                                                                                      
Rauno Pekkola                                                                                        
Pekka Vihtonen (keskusliiton ko. valiokunnan jäsen)                                                              

Jäsenpalvelut                                                                                                            
Matti Seitsonen                                                                                        
Kari Klaavu (keskusliiton ko. valiokunnan jäsen)                                                                                             
Roosa Kehrävuo (valiokunnan sihteeri)    


Muut edustukset


Kaakkois-Suomen metsävaliokunta
Matti Seitsonen
Rauno Pekkola
Antti Särkkä
Riitta Torikka

Aiemman käytännön mukaisesti alueen metsänhoitoyhdistykset nimeävät neljä edustajaa.

Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen Maaseutujaosto
Tuula Dahlman                                                                                          
varajäsen Eeva Saarikorpi 

Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa on yhteinen maaseutujaosto jonka puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustajat.

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien yhteistyöryhmät (MYR)
Tuula Dahlman                                                                                          
Eeva Saarikorpi 

Maakunnan yhteistyöryhmä voi asettaa jaostoja tiettyjen asioiden valmistelua varten.

MTK-Kaakkois-Suomen viljakaupan tarkkailijat
Pekka Helkala
Juha Muuronen

Maataloustuottajien liitot ovat nimenneet omia tarkkailijoitaan seuraamaan viljakauppaa. Tarkkailu perustuu MTK:n ja kaupan väliseen sopimukseen. Tarkkailijat voivat valvoa, että punnitus, näytteenotto, laatumääritys ja näytteiden säilytys hoidetaan asianmukaisesti. Jos viljelijä havaitsee vastaanottopisteen toiminnassa näihin asioihin liittyviä puutteita tai virheitä, hän voi ottaa yhteyttä alueensa tarkkailijaan.​​​