Takaisin Tiedote valtuuskunnan kokouksesta

Ajankohtaista

Tiedote valtuuskunnan kokouksesta

16.04.2021

MTK:n ylin päätöksentekoelin, valtuuskunta, kokousti etäyhteyksin ensimmäistä kertaa järjestön historian aikana. Liittomme kaikki valtuuskunnan jäsenet (Petri Hovi, Helena Pesonen, Ville Savelainen sekä liiton puheenjohtaja Matti Seitsonen) osallistuivat kokoukseen.

Kuva: Roosa Heikura
Kuva: Roosa Heikura

Kokouksessa puheenaiheina olivat muun muassa vuodenvaihteessa toimeenpantu järjestöuudistus, Oiva-jäsenrekisterialusta ja yhdistysten suuri työmäärä, aluettamme koskevat valkoposkihanhi- ja villisikaongelmat sekä yksityisteihin liittyvät kunnossapitoavustukset.

Valtuuskunnan jäsen Helena Pesonen käytti yleiskeskustelussa puheenvuoron villisikojen tuhovoimasta, sillä parinkymmenen villisian lauman jäljiltä ei herne- tai härkäpapupellossa kasva mikään. Hän totesi, että Luonnonvarakeskus Luke on tekemässä villisikatutkimusta Kaakkois-Suomessa, mikä on erittäin positiivinen asia. Pesonen korosti puheenvuorossaan, että villisika on vaikeasti metsästettävä laji ja yhteistyö metsästysseurojen kanssa on tervetullutta. Valtuuskunnan asiantuntija, MTK:n metsälinjan kenttäjohtaja Timo Leskinen jakoi Pesosen huolen villisikakannan nopeasta kasvusta.

Matti Seitsonen nosti puheenvuoroissaan esiin kahteen eri otteeseen valkoposkihanhien karkoituslupien käsittelyn sekä yksityisteiden kunnossapitoavustukset. Seitsonen huomautti valkoposkihanhien karkoituslupakäsittelyn olevan ala-arvoista Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa, koska hanhien kevätmuutto on käynnissä eivätkä viljelijöiden hakemukset hanhien karkottamiseksi etene. Hän totesi, että yhteydenottoihin asioiden tiimoilta ei vastata ja lupia ei kuulu. Kehityskulku ei voi jatkua näin.

Toinen Seitsosen esiin tuoma asia oli keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite Kouvolassa koskien yksityistierahoituksen määräytymisperiaatteita. Tässä valtuustoaloitteessa nostettiin esille periaate, jossa haja-asutusalueelta kerättävästä kiinteistöverosta ohjataan osa suoraan yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin. Tällä hetkellä haja-asutusalueella asuvat eivät saa mitään vastinetta maksamalleen kiinteistöverolle. Seitsosen esiin nostama kiinteistöveroaloite sai osakseen hyvää huomiota valtuuskunnan kokouksessa, joka ilmeni pyynnöissä saada Kouvolassa tehty valtuustoaloite valtuuskunnan jäsenien nähtäväksi.

Tutustu tästä Kouvolan valtuustoaloitteeseen

MTK-Kaakkois-Suomen valtuuskuntaedustajien yhteystiedot

MTK:n valtuuskunnan yhteystiedot