Takaisin Tieverkon kunnossapidon taso heikentynyt edellisvuodesta

Ajankohtaista

Tieverkon kunnossapidon taso heikentynyt edellisvuodesta

06.06.2022

MTK-Kaakkois-Suomen tiedote 27.5.2022

Kuva: Roosa Kehrävuo
Kuva: Roosa Kehrävuo

MTK-Kaakkois-Suomi teki jäsenkyselyn valtion alemman asteisen tieverkon talvikunnossapidosta. Kyselyyn vastasi huhtikuussa lähes 200 maa- ja metsätalous- sekä maaseutuyrittäjää Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta. Vastaava kysely toteutettiin myös viime vuonna.

 

Puolet vastaajista piti alemman tieverkon kuntoa tyydyttävänä. Reilu kolmannes eli 36 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tiestön kunto on huono tai erittäin huono.

 

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös kunnossapidon tasoa. Vastauksissa todettiin, että huono kunnossapito kesällä heijastuu kielteisesti teiden kuntoon talvella. Puolet vastaajista katsoi, että tieverkon talvikunnossapidon taso oli tyydyttävää. Huonoa tai erittäin huonoa se oli 36 prosentin mielestä. Kunnossapidossa on tapahtunut muutos huonompaan suuntaan, sillä viime vuonna vastaavassa kyselyssä 25 prosentin mielestä kunnossapito oli huonoa tai erittäin huonoa.

 

Niin alemman tieverkon kunnon kuin kunnossapidon tason arvioi 14 prosenttia vastaajista hyväksi tai kiitettäväksi.

 

Yksityiskohtaisempia näkemyksiä kysyttäessä vastaajat nimesivät suurimmaksi ongelmaksi auraukseen liittyvät asiat, erityisesti aurauksen ajankohdan sekä aurausleveyden. Toiseksi suurimmaksi ongelmakohdaksi nimettiin polanteiden poisto.

 

Suurimpana yksittäisenä syynä talvikunnossapidon puutteisiin mainittiin töiden ajoitus. Vastauksissa nousi vahvasti esille työn laadun valvonnan puutteellisuus. Myös aliurakoitsijat, hinnoittelu ja kaluston sopimattomuus talvikunnossapitoon todettiin syiksi ongelmiin. Vastauksissa nousi esille, että tiet olivat paremmassa kunnossa, kun tiekarhut olivat vielä käytössä. Huonosti hoidetuiksi nimettiin yli 50 tietä Etelä-Karjalasta ja kolmisenkymmentä Kymenlaaksosta.

 

- Vastaukset ovat pitkälti samanlaisia kuin keväällä 2021 toteutetussa kyselyssä, toteaa MTK-Kaakkois-Suomen toiminnanjohtaja Tuula Dahlman. Tiestön kunnossapitoon oltiin tyytymättömämpiä kuin edellisvuoden kyselyssä. Kunnossapitoon ja työn laatuun on kiinnitettävä jatkossa entistä enemmän huomiota. Maaseudullakin tarvitaan hyvät tiet. Tiestön yleiskuntoon vaikuttaa myös kesä- ja talvikunnossapidon riippuvuus. Heikko kesäkunnossapito heijastuu talveen.

 

Tieverkoston hyvä kunto ja toimivat väylät ovat maaseudun asukkaiden, mökkiläisten, matkailijoiden ja yrittäjien oikeus. Ihmisten liikkuminen samoin kuin esimerkiksi raaka-aineitten kuljetukset on voitava varmistaa turvallisesti myös haja-asutusalueilla. Se on edellytys koko Kaakkois-Suomen elinvoimaisuuden kehittämiselle.