Takaisin Tieverkon kunnossapidon laatuun on kiinnitettävä enemmän huomiota Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

Ajankohtaista

Tieverkon kunnossapidon laatuun on kiinnitettävä enemmän huomiota Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

13.04.2021

MTK-Kaakkois-Suomen tiedote 12.4.2021
Tieverkon kunnossapidon laatuun on kiinnitettävä enemmän huomiota Etelä-Karjalassa ja
Kymenlaaksossa

MTK-Kaakkois-Suomi teetti jäsenilleen kyselyn valtion alemman asteisen tieverkon
talvikunnossapidosta. Kyselyyn vastasi maalis-huhtikuun aikana 88 maa- ja metsätalous- sekä
maaseutuyrittäjää.

Kuva: Roosa Heikura
Kuva: Roosa Heikura

Kyselyssä todettiin, että talvella teiden rakenne on yleisesti paremmassa kunnossa kuin kesällä, koska pakkanen ja routa pitävät tiet tasaisempina. Kuitenkin 37 % vastaajista oli sitä mieltä, että alemman tieverkon kunto on huono tai eritäin huono, ja 56 % vastaajista piti kuntoa tyydyttävänä. Vajaan viidenneksen mielestä alemman tieverkon talvikunnossapito talvella 2021 oli vähintään hyvällä tasolla.


Yksityiskohtaisemmat tulokset näkyvät liitteenä olevassa koosteessa. Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa:
• Tieverkon talvikunnossapidon suurimmat ongelmat liittyvät aurauksen ajankohtaan sekä
polanteiden poistoon.
• Suurimpina syinä talvikunnossapidon ongelmiin mainittiin töiden myöhäinen aloittaminen,
jolloin polanteet olivat jo ehtineet muodostua. Lisäksi työn laadunvalvonta koettiin puutteelliseksi.
• Vastaajat nimesivät Etelä-Karjalassa yhdeksän ja Kymenlaaksossa 23 tieosuutta huonosti
hoidetuiksi. Tärkeää olisikin selvittää, miten asiat tehdään paremmin maakuntien muilla tieosuuksilla kuin näillä kyselyssämme nimetyillä teillä.

Vastaajat antoivat myös positiivista palautetta talvikunnossapidosta, osa teistä sai hyvän tai kiitettävän arvosanan kunnossapidosta. Auraukset toteutettiin ajallaan ja näin mahdollistettiin tieverkon käyttäjille turvalliset liikenneolosuhteet.


Tieosuuksien kunnossapitoon ja niiden laatuun on kiinnitettävä jatkossa entistä enemmän huomiota, sillä maaseudullakin tarvitaan hyvät tiet. Tiestön yleiskuntoon vaikuttaa myös kesä- ja talvikunnossapidon riippuvuus. Heikko kesäkunnossapito heijastuu talveen.


Tieverkoston hyvä kunto ja toimivat väylät ovat maaseudun asukkaiden, yrittäjien, mökkiläisten,
matkailijoiden ja etätyöntekijöiden oikeus. Ne ovat edellytys koko Kaakkois-Suomen elinvoimaisuuden kehittämiselle.

Liite: MTK-Kaakkois-Suomen talvitiekyselyn 2021 tulokset

Lisätietoja:
MTK-Kaakkois-Suomi
Toiminnanjohtaja Tuula Dahlman
tuula.dahlman@mtk.fi
puhelin 040 8474277