Liitot ja yhdistykset toimivat


MTK-liitot ja -yhdistykset sekä metsänhoitoyhdistykset vastaavat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellisesta edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta alueellisiin ja maakunnallisiin päätöksentekijöihin sekä vaikuttavat keskusliiton toimintaan.


MTK-liitto valvoo maakuntatasolla


MTK-liitto vaikuttaa maakunnan kehittämiseen. Se hoitaa maakunnallista edunvalvontaa muun muassa maakuntakaavoituksessa, ympäristöluvissa ja suojeluohjelmista päätettäessä.

Liitolle tärkeitä ovat maakunnalliset yhteistyökumppanit, esimerkiksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), aluehallintovirasto (AVI), maakuntaliitto ja metsäkeskus. Jäsen voi olla yhteydessä liiton luottamus- ja toimihenkilöihin ja saada sitä kautta apua. Hän voi vaikuttaa päätöksentekoon tuomalla esiin omat näkemyksensä.


MTK-yhdistys valvoo etuja paikallistasolla


MTK-yhdistys valvoo jäsenten etuja paikallisella ja kuntatasolla. Näitä asioita ovat muun muassa maankäyttö- ja kaavoitusasiat, suojelu- sekä rakentamisasiat. Yhdistyksellä on merkittävä rooli yhteydenpidossa kuntiin. Jäsen voi edunvalvonta-asioissa ottaa yhteyttä MTK-yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin.


Koulutusta ja neuvontaa ammattiasioissa


Menestyäkseen yritystoiminnassaan jäsenet tarvitsevat eri aihepiireistä ajankohtaista tietoa. MTK tarjoaa jäsenilleen erilaisia ammattiin liittyviä tilaisuuksia ja koulutusta.

Lisäksi jäsenet saavat neuvontaa ja asiantuntijoiden apua. Tarjolla on apua tukiasioissa (esim. EU-avustajat), veroasioissa (esim. Veropuhelin), lakiasioissa, sosiaaliturva-asioissa ja työnantaja-asioissa. Maanomistajien Arviointikeskuksen palvelut ovat käytettävissä jäsenhintaan.


Yhteisöllisyyttä tapahtumissa


Jäsenyys hyödyttää ammatillisesti, mutta se mahdollistaa myös osallistumisen yhteisiin tapahtumiin. Erilaisilla tapahtumilla ja perinteillä on tärkeä rooli yhteisöllisyyden ja järjestöhengen luojina.

Puolenpitoa ja yhdessäoloa

 

MTK-Kaakkois-Suomi (Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto ry) on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellinen etujärjestö ja vaikuttaja. Toimimme maaseudun elinkeinojen ja elävän maaseudun puolesta. Elinvoimainen maaseutu on suomalaisten yhteinen asia.

Tervetuloa mukaan! Toimintamme on myös hauskaa yhdessäoloa, ei pelkästään kokouksia ja ammattiasiaa. Kursseilla ja vapaa-ajan tapahtumissa virkistyt ja tapaat ammattiveljiä ja -sisaria.

 

MTK-Kaakkois-Suomen esittely

 

MTK-Kaakkois-Suomen (Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen liiton) toimialueena ovat on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat. MTK-Etelä-Karjalan ja MTK-Kymenlaakson liitot yhdistivät toimintansa 1.1.2010.

Tuottajayhdistyksiä MTK-Kaakkois-Suomen alueella on 18.

Yhteisöjäseniä on yhdeksän: ProAgria-Etelä-Suomi, Etelä-Karjalan Osuuspankki, LSO, Kymenlaakson Lihanautakerho, MHY-Kaakko, MHY-Kymenlaakso, Tuottajain Maito, Kymenlaakson kasvinviljelijät sekä LähiTapiola Kaakkois-Suomi ja LähiTapiola Vellamo.

Jäseniä oli vuoden 2020 tammikuussa 7 665, jäsentiloja 3 200 ja jäsenten viljelyssä oli noin 99 000 peltohehtaaria.

Perustehtävänä on turvata jäsenistön ja maaseudun ihmisten taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset oikeudet ja ylläpitää järjestöllisiä toimintavalmiuksia.

Tavoitteiden saavuttamiseksi liitto toimii yhteistyössä keskusliiton, maataloushallinnon, maakunnallisten ja paikallisten organisaatioiden, sidosryhmien ja muiden toimijoiden kanssa.

 

MTK-Kaakkois-Suomi lyhyesti

 

  • Perustettu 1917
  • Jäseniä 7 850
  • Jäsentiloja 3 500
  • Tuottajayhdistyksiä 18
  • Yhteisöjäseniä 9
Jäsentiedottaminen

MTK-Kaakkois-Suomi käyttää pääosin sähköistä jäsenviestintää. Liitto lähettää esimerkiksi kuukausittain sähköisen jäsenkirjeen kaikille niille, joiden sähköpostiosoite löytyy jäsenrekisteristämme.

Jos haluat jatkossa sähköpostitse tietoa tapahtumista, jäseneduista ja muista ajankohtaisista asioista, ilmoita sähköpostiosoitteesi meille: eeva.saarikorpi(at)mtk.fi tai roosa.kehravuo(at)mtk.fi