Organisaatio

 

MTK-Kaakkois-Suomen (Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen liiton) asioita hoitaa 10-jäseninen johtokunta. Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella. Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa. MTK-Kaakkois-Suomi saa valtuuskuntaan neljä jäsentä. Heistä yksi on aina liiton johtokunnan puheenjohtaja.

MTK-Kaakkois-Suomen alueella toimii 18 maataloustuottajien yhdistystä, lyhyemmin MTK-yhdistystä. ​​MTK-yhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.

Maaseutunuoret ovat alle 35-vuotiaita MTK:n jäseniä. MTK-Kaakkois-Suomen maaseutunuorten valiokunta tuo esille alueen nuorten näkökulmaa maatalouden ja maaseudun asioista.


Toimihenkilöiden yhteystiedot

Tuula Dahlman

Toiminnanjohtaja

Liiton hallinto ja johtaminen, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, maatalouspolitiikka

040 8474 277, tuula.dahlman@mtk.fi

Antti Yli-Perttala

vt. kenttäpäällikkö 1.4.-27.9.2021

Järjestötyö, sidosryhmäyhteistyö

050 4110 383, antti.yli-perttala@mtk.fi

Roosa Kehrävuo

Asiantuntija

Maaseutunuoret, viestintä

0400 230 580, roosa.kehravuo@mtk.fi

Eeva Saarikorpi, vuorotteluvapaalla 1.4.-27.9.2021

Kenttäpäällikkö

EU-tukiasiat, sosiaalipolitiikka, hankeasiat

Vuoden 2021 EU-avustajat