Organisaatio

Organisaatio

 

MTK-Kaakkois-Suomen (Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen liiton) asioita hoitaa 10-jäseninen johtokunta. Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella. Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa. MTK-Kaakkois-Suomi saa valtuuskuntaan neljä jäsentä. Heistä yksi on aina liiton johtokunnan puheenjohtaja.

MTK-Kaakkois-Suomen alueella toimii 18 maataloustuottajien yhdistystä, lyhyemmin MTK-yhdistystä. ​​MTK-yhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.


Toimihenkilöiden yhteystiedot

Sisältöjulkaisija

Tuula Dahlman

Toiminnanjohtaja

Liiton hallinto ja johtaminen, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, maatalouspolitiikka

040 8474 277, tuula.dahlman@mtk.fi

Roosa Heikura

Asiantuntija

Maaseutunuoret, viestintä

0400 230 580, roosa.heikura@mtk.fi

Eeva Saarikorpi

Kenttäpäällikkö

EU-tukiasiat, sosiaalipolitiikka, hankeasiat

040 5452 079, eeva.saarikorpi@mtk.fi

EU-avustajat